Chiến dịch Tình Nguyện "Hoa Phượng Đỏ" năm 2021

Thứ ba - 22/06/2021 20:55
Hơn 50 cán bộ Đoàn viên thanh niên nhà trường tham gia chiến dịch tình nguyện "Hoa Phượng Đỏ" hè 20201
Nằm trong chuổi các hoạt động chiến dịch tình nguyện "Hoa Phượng Đỏ" hè năm 2021. Sáng thứ 7 ngày 22 tháng 5 năm 2021 hơn 50 bạn cán bộ ĐVTN từ các chi đoàn nhà trường đã tham gia chiến dịch tình nguyện "Hoa phượng đỏ " với với các hoạt động bảo vệ môi trường trong và ngoài nhà trường.
Đội hình Tình nguyện 'Hoa Phượng Đỏ"
    Đội hình tình nguyện đã rân quân chăm sóc quét dọn Khu di tích lịch sử Cách Mạng phường Cẩm Châu - Thành phố Hội An tại Khối Thanh Tây. Hoạt động góp phần tạo cảnh quan môi trường Xanh - Sạch - Đẹp trước ngày toàn dân bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp tại khu thiết chế.
các bạn đoàn viên làm về sinh khu di tích lịch sử Cách mạng