Hành Trình Địa Chỉ Đỏ Năm 2021

Thứ tư - 14/07/2021 21:14
Tổ chức cho cán bộ đoàn viên thanh niên nhà trường "Hành Trình Về Địa Đỏ" năm học 2020 - 2021
ĐCĐ1
ĐCĐ1
       Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 -2021. Sáng thứ 5 ngày 27 tháng 5 năm 2021. Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức Chương trình "Hành Trình Về Địa Chỉ Đỏ" cho hơn 50 cán bộ từ các Chi đoàn trong nhà trường.
Thăm quan nhà văn hóa Sa Huỳnh
         Hành trình về địa chỉ đỏ với các nội dung như: Tổ chức dâng hương tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ Thành phố, về thăm nhà thờ lưu niệm đồng chí Cao Hồng Lãnh người chiến sĩ cộng sản cách mạng. Cùng với đó Đoàn TN nhà trường tổ chức cho các cán bộ đoàn tham quan nhà văn hóa Sa Huỳnh và Di Sản Chùa Cầu Hội An.